Načítám Akce

Nadcházející Akce

Navigace pro hledání a zobrazení Akce

Navigace pro zobrazení Akce

Poznámka: Využití ovládacích prvků formuláře dynamicky aktualizuje obsah

Seznam Akce

Tříkrálová sbírka 2021

Středa, 6. ledna - Neděle, 24. ledna

ČLOVĚK MÍNÍ, COVID MĚNÍ ... Tříkrálová sbírka 2021 bude, ale jinak! I v roce 2021 k vám přijdou tři králové. Jako vždy přinesou radost a Boží požehnání. Netradiční okolnosti však vyžadují netradiční řešení, a proto koledníci dorazí v online podobě. Jejich cíl zůstává stále stejný – chtějí spolu s vámi pomoci lidem v nouzi. Vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace se Tříkrálová sbírka 2021 neuskuteční tradičním způsobem. Pomoci lidem v nouzi můžete on-line na www.trikralovasbirka.cz. Podpořit naše záměry můžete také přispěním do zapečetěných kasiček umístěných v kostelích a obchodech v jednotlivých městech a obcích. Třetí možností bude přispění…

Online koncert pro Hrdiny z první linie

Čtvrtek, 21. ledna 18:00 - 19:00

Jako poděkování všem bezejmenným hrdinům, kteří v tomto čase denně nasazují své životy v boji proti koronaviru, se ve čtvrtek 21. ledna 2021 od 18.00 uskuteční ve slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce „Tříkrálový koncert pro Hrdiny z první linie“. Koncert je možné sledovat on-line na webu města Olomouce nebo na YouTube.

Streamovaný koncert je poděkováním všem lékařům, sestřičkám, hasičům a policistům i sociálním pracovníkům za jejich obětavou práci. Připravilo ho oddělení kultury Odboru cestovního ruchu, kultury a sportu magistrátu města Olomouce ve spolupráci s Centrem pro kulturu Arcibiskupství olomouckého.

Duchovní cvičení: K čemu Bůh stvořil vodu…

Pátek, 12. března - Neděle, 14. března

Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty otevřené také pro všechny věřící se bude konat ve dnech 12. - 14. března 2021 v Exercičním domě Stojanov na Velehradě. Povede P. Pavel Hofírek, tématem bude: K čemu Bůh stvořil vodu...

Duchovní cvičení – Obrácení sv. Pavla: Od náboženství k víře

Pondělí, 22. března - Středa, 24. března

Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty otevřené také pro všechny věřící se bude konat ve dnech 22. - 24. března 2021 v Exercičním domě Stojanov na Velehradě. Povede P. Pavel Hofírek na téma: Obrácení svatého Pavla: Od náboženství k víře.