Načítám Akce

Nadcházející Akce

Navigace pro hledání a zobrazení Akce

Navigace pro zobrazení Akce

Poznámka: Využití ovládacích prvků formuláře dynamicky aktualizuje obsah

Seznam Akce

Putování rodin za svatou Ludmilou

Čtvrtek, 1. července - Úterý, 31. srpna

V letošním roce si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily – manželky knížete Bořivoje a babičky svatého Václava. Navštivte během prázdnin místa ve svém okolí, kde ji uctívali naši předkové, kde je vyobrazena nebo kde jsou po ní pojmenované charitní či sociální služby.

Duše Slovácka – duchovní obnova s Vojtěchem Kodetem

Čtvrtek, 1. července - Neděle, 4. července

Farnost Blatnice a Matice svatoantonínská pořádají duchovní obnovu Duše Slovácka ve dnech 1. - 4. 7. 2021 na Svatém Antonínku.

Jak zůstat milosrdným zdravotníkem – Zlín

Sobota, 10. července 9:00 - 15:30

Duchovní obnova pro zdravotníky s P. ThLic. Václavem Tomiczkem, Ph.D. na téma: JAK ZŮSTAT MILOSRDNÝM ZDRAVOTNÍKEM. Václav Tomiczek je nemocniční kaplan ve FN Ostrava a MH Ondrášek a koordinátor nemocničních kaplanů v Ostravsko-opavské diecézi.

Jak zůstat milosrdným zdravotníkem – Olomouc

Sobota, 17. července 9:00 - 15:30

Duchovní obnova pro zdravotníky s P. Mgr. MUDr. Martinem Moravcem, O.Cr. na téma: JAK ZŮSTAT MILOSRDNÝM ZDRAVOTNÍKEM. Martin Moravec je lékař na I. interně FN Královské Vinohrady a vyučující etiku na 1. LF UK, farní vikář Římskokatolické farnosti sv. Petra v Praze – Nové Město a člen Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou.

Duchovní cvičení pro muže

Pondělí, 2. srpna - Pátek, 6. srpna

Duchovní cvičení pro muže s P. Vladimírem Záleským určené pro muže od 17 do 40 let se uskuteční ve dnech 2. - 6. srpna 2021 v Olomouci.

S řeholníky ve Vysokých Tatrách

Středa, 25. srpna - Neděle, 29. srpna

Pobyt v Tatrách pro mladé muže, kteří se cítí být povoláni sloužit nemocným a potřebným lidem a žít v řeholní komunitě.