Termíny zpovídání v děkanátu – advent 2019

Bratři a sestry,
v tabulce níže naleznete přehled termínů, kdy lze přistoupit ke svátosti smíření před Vánocemi koncem adventní doby v letošním roce.
Pokud nestihnete svátost smíření ve vaší farnosti, lze ke svátosti smíření přistoupit v jiné farnosti.
Kromě duchovního správce farnosti bude vždy zpovídat několik dalších kněží z děkanátu jako obvykle.