Pastýřský list otce arcibiskupa pro dobu postní 2019

Drazí bratři a sestry, milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s Vámi se všemi! Na začátku postní doby, v níž se máme pokusit o nápravu k lepšímu, si připomeňme, že Pán Ježíš nezaložil jednotlivé křesťany, ale církev jako společenství. To je důležité si uvědomit v době, kdy zakoušíme v církvi krizi charakterizovanou nejen úbytkem … Číst dálPastýřský list otce arcibiskupa pro dobu postní 2019

Poselství Svatého otce k postní době 2019

„Vždyť tvorstvo v očekávání touží po zjevení Božích synů.“(Řím 8,19) Drazí bratři a sestry! Prostřednictvím Matky církve nám Bůh každý rok „dává připravovat se ve zbožnosti a horlivé lásce na slavnost velikonočních tajemství (…) v nichž rosteme k plnosti synovství skrze našeho Pána Ježíše Krista“ (srov. První preface postní). Tak můžeme kráčet od jedněch Velikonoc ke … Číst dálPoselství Svatého otce k postní době 2019